جام نیوز jamnews.ir JAM NEWS بدعت نگذارید و با چماق رأی «درو» نفرمایید! http://www.jamnews.ir/detail/News/811748 متأسفانه رویکرد دولت یک رویکرد تقابلی و حذفی است و این تلقی را پررنگ می‌کند که آقای روحانی عملا (و نه لفظا) رئیس‌جمهور ۲۳ میلیون نفر است؛ نه رئیس جمهور ۸۰ میلیون نفر! info@jamnews.ir Thu, 20 Jul 2017 19:45:44