جام نیوز jamnews.ir JAM NEWS چرا حنای‌ هنرمند نزد مردم کمرنگ شده است؟/ فاصله کف زندگی بازیگران و مردم http://www.jamnews.ir/detail/News/793451 باید بپذیریم هنرمند امروز ما فاصله طبقاتی زیادی با جامعه و مردم خود پیدا کرده است آنها درک مشترک و زیست اصولی و درستی از مردم پایین شهر ندارند آنها بیش از نوع آزادی که شما مد نظرتان است به نان شب و صورت‌های سرخ از اختلاس می‌اندیشند. info@jamnews.ir Fri, 19 May 2017 08:00:00